تماس با ما

آدرس دبيرخانه همایش:

آدرس: دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، دبیرخانه دایمی همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین

تلفن: 33054278 و 33054082-024

نمابر: 32283203-024

  Email: infi@znu.ac.ir

مسئول دبیرخانه همایش: مهندس حسین عزّتی   شماره تلفن تماس: 09120676044

 


1396/05/17

برگزار کنندگان


حامیان و مشارکت کنندگان