کمیته علمی همایش و مرکز مطالعات فلوئید اینکلوژن دانشگاه مونتان لئوبن به بهترین سخنرانی و پوستر ارائه شده توسط دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی جوایز ارزنده‌ای را اهدا خواهند نمود.


1396/08/13

برگزار کنندگان


حامیان و مشارکت کنندگان